KLINICZNA FARMAKOLOGIA

Wpływ liczby jednocześnie przyjmowanych leków na częstość występowania szkodliwych interakcji przedstawiono w tab. 1.3.

Do drugiej grupy danych określających stopień zagrożenia i rodzaj ND należą osobnicze cechy chorego i jego środowiska.

Falogenetyczne przyczyny ND – mechanizmy zależne od cech osobniczych i stanu fizjologicznego organizmu:

– 1. Wiek, płeć.

– 2. Dieta, wysiłek fizyczny.

– 3. Wielkość poszczególnych przestrzeni – dystrybucja leku w organizmie.

– 4. Sprawność czynnościowa narządów i układów – indywidualna tolerancja leku i przystosowanie do polekowych zaburzeń homeostazy – ND wynikające z nadmiernego działania leku.

– 5. Osobnicza zmienność enzymatyczna, genetycznie uwarunkowana zmiana metabolizmu leków – idiosynkrazja.

– 6. Zmiany w działaniu leków w okresie ciąży, w różnych okresach życia (płód, niemowlę, dziecko, okres wieku dojrzatego i podeszłego).

– 7. Podatność na mutagenne działanie leków.

– 8. Stan psychoemocjonalny – szczególnie ważny w powstawaniu zależności lekowych.

Rodzaj diety oraz faza trawienia, na którą natrafia lek przyjęty doustnie, mają duże znaczenie dla rozwoju jego działania (tab, 1.6), ponieważ zmieniają przebieg wchłaniania leku.

Podobny wpływ wywiera wysiłek fizyczny, który także zmienia wchła- nialność leku, proporcję jego dystrybucji zależnie od przemieszczenia krwi do mięśni, wywołuje zmiany hormonalne i metaboliczne, które mog4 wpływać na działanie leku. Wysiłek fizyczny następujący bezpośrednie

Dodaj Komentarz

Designed by WordPress.
Przeczytaj poprzedni wpis:
Fazy miesiączek – kontynuacja

W fazie poowulacyjnej zaznacza się coraz wybitniej hamowanie procesu rogowacenia. Ustępowanie działania hormonów rujowych przejawia się w zwijaniu się i...

Zamknij