Kiła

Po ich usunięciu pacjenci znów zachowywali się normalnie. Lekarze są niestrudzeni w tropieniu i likwidowaniu przyczyn zmian osobowości u młodych ludzi, gdy chodzi jednak o osoby starsze wykazują, niestety, znacznie mniej żarliwości. Gdy byłem studentem medycyny, miałem profesora, który często przypominał nam o konieczności przeprowadzania wszystkim pacjentom testów na syfilis, „nawet własnej babci” – jak mawiał. Nie ulega wątpliwości, iż u osób starszych, które cierpią na zaburzenia osobowości, takie badanie powinno być jednym z pierwszych. Kiła (dawniej syfilis) jest jedną z chorób przenoszonych drogą płciową, w początkowym stadium potrafi podstępnie, bo bezobjawowo, uszkodzić mózg. Zaburzenia osobowości, będące tego następstwem, pojawiają się nieraz dopiero po latach. Ta choroba „późnych następstww” nazywa się porażeniem postępującym. Ponieważ od ponad czterdziestu lat dostępna jest penicylina, którą leczy się kiłę we wczesnym jej stadium, obecnie nie spotyka się zbyt wielu pacjentów z takimi późnymi objawami, ale są jeszcze tacy wokół nas. Niestety, gdy pojawiają się symptomy porażenia postępującego, nic się już nie da zrobić. Kolejnym powodem, dla którego należy poddawać dokładnym badaniom neurologicznym starsze osoby z zaburzeniami osobowości, jestmożliwość wykrycia choroby zwanej wodogłowiem normotensyjnym. U takich pacjentów ulega zaburzeniom cyrkulacja płynu mózgowo-rdzeniowego, który przestaje być absorbowany w miarę wytwarzania i zaczyna gromadzić się pod oponą i w samych komorach mózgowych. W następstwie ucisku na tkankę nerwową dochodzi do zaburzeń funkcji mózgu. Nie jest to zbyt częsta przyczyna zmian osobowości u starszych osób i interwencja chirurgiczna jest w takich przypadkach skuteczna. Poza schorzeniami układu nerwowego istnieje szereg innych czynników, które mogą mieć wpływ na zmiany w zachowaniu starszych ludzi. Najczęściej jest to, niestety, złe odżywianie się. Wiele starszych osób odżywia się nieprawidłowo – z różnych powodów. Mogą być to powody natury ekonomicznej – skromna emerytura nie wystarcza na pełnowartościowe posiłki, szczególnie w okresie inflacji. Często starsi ludzie mało jedzą z braku apetytu – są w depresji albo biorą leki obniżające łaknienie.

Dodaj Komentarz

Designed by WordPress.
Przeczytaj poprzedni wpis:
Nowe perspektywy Stoimy

W ten to sposób wy-zdrowiał. Oboje - artystka i dyrektor - chorują na migrenę. Ona wykorzystuje swą migrenę dla uniknięcia...

Zamknij