Jak można rozpatrywać kręgosłup?

Z mechanicznego punktu widzenia kręgosłup można rozpatrywać jako wieloczłonową elastyczną kolumnę wspieraną przez mięśnie przykręgosłupowe oraz przyczepione do niego dwie komory -jamę brzuszną i klatkę piersiową. Klatka piersiowa jest wypełniona powietrzem, jama brzuszna zaś w większości nieściśliwymi płynami. W czasie skurczu mięśni brzucha i klatki piersiowej dochodzi do pełnego usztywnienia wymienionych komór, przez co zapewniają one pewną ochronę kręgosłupa. Co więcej, to zawartość klatki piersiowej i jamy brzusznej ulega uciskowi, w wyniku czego działa na zasadzie wentyla pochłaniającego wstrząs od przodu kręgosłupa. Mechanizm ten może działać jako siła rozprężająca lub przeciwzginająca na kręgosłup – proces podobny do wytwarzanego przez ściskanie środka częściowo wypełnionej tubki pasty do zębów. Ramiona dźwigni tych sił, jedno brzuszne i jedno piersiowe, od przodu kręgosłupa dają siłę skierowaną do góry, wspomagającą działanie mięśni kręgosłupa. Czynność mięśni i ciśnienie w jamach wzrasta wraz z masą podnoszonego ciężaru. W wyniku przejmowania części nacisków przypadających na kręgosłup odcinek piersiowy może zostać odciążony aż o 50%, a odcinek lędźwiowy kręgosłupa o 30% (pomiar na poziomie krążka międzykręgowego Ls-Sj).

Znamienne jest to, że wzrost ciśnienia w jamie brzusznej osiąga szczyt jednocześnie ze szczytem przyspieszenia ciężaru. Zarówno przy unoszeniu statycznym, jak i przy pchaniu i ciągnięciu wzrost ciśnienia w jamie brzusznej jest proporcjonalny do całkowitego obciążenia ściskającego kręgosłup. Szczytowe obciążenia kręgosłupa i szczytowe ciśnienia w jamie brzusznej zbiegają się na początku fazy podnoszenia ciężaru, zanim rozpocznie się prostowanie lędźwiowego c i * i

Ochronny kurcz mięśni i zaburzenia ruchów kręgosłupa w odcinku lędźwiowym oraz zaburzenia postawy ciała

Ochronny kurcz mięśni grzbietu towarzyszy wszystkim zespołom bólów krzyża. Ma on znaczenie ochronne – odruchowe unieruchomienie odcinka będącego siedliskiem bólu. Rozległość kurczu stanowi wyznacznik ciężkości istniejącego uszkodzenia krążka.

Dodaj Komentarz

Designed by WordPress.
Przeczytaj poprzedni wpis:
Stosowanie wyciągów

Metod i sposobów stosowania wyciągów istnieje wiele, są też one indywiduali-zowane. Zadaniem wyciągu jest nastawienie złamania czy zwichnięcia, korygowanie wadliwych...

Zamknij