Gwałty zbiorowe i ich analiza

Otóż gwałty zbiorowe, zdradzające tendencję do wzrostu ilościowego i jakościowego, mają wyrżnę zabarwienie chuligańskie, wynikają z tendencji nihilistycznych, z dążenia do pomiatania uznanymi powszechnie wartościami społecznymi, do niszczenia cudzej wolności i godności, do eksploatacji słabości, łatwowierności, nacechowane są cynizmem znamio- nującym wybryki chuligańskie. A jak stwierdzają kryminolodzy, udział w grupie chuligańskiej często wynika z dążenia do dorównania lub prześcignięcia innych w danej grupie, często w obrębie podkultury, do której grupa przynależy. Filar sądzi, że bandy gwałcicieli to nie grupy chuligańskie (stawiające sobie za cel lekceważenie zasad współżycia społecznego), lecz grupy przejawiające nastawienie nihilistyczne, odrzucające i kwestionujące akceptowane wartości i nie proponujące nic w zamian. Jest to nastawienie wrogie wobec świata pełnego konfliktów, niesprawiedliwości, absurdów, świata zdominowanego przez wybujałe aspiracje konsumpcyjne, panowanie techniki, żądzę posiadania. Taka interpretacja genezy zgwałceń, zwłaszcza w naszych układach warunków, jest co najmniej wątpliwa. Tymi tendencjami objaśniało się na Zachodzie akcję „przemocy masowej”, stosowanej jako znak protestu przez grupy młodzieży ,kontestującej”. Pomijając ocenę akcji, która okazuje się zgubna dla realizacji celów – nawet wzniosłych – postawionych przez jej zwolenników (przemoc rodzi kontrprzemoc stosowaną przez siły najbardziej wsteczne), sądzić wolno, że za pomocą koncepcji „przemocy masowej” nie można – w żadnych warunkach – szukać objaśnienia genezy i usprawiedliwienia krzywd wyrządzonych zupełnie niewinnym jednostkom, ofiarom zgwałceń, które za „skontestowany” układ stosunków społecznych żadnej winy nie ponoszą (dyskusja na te tematy toczyła się na ostatnim Kongresie Défense Sociale w Paryżu w listopadzie 1971 r., w której skrajnie lewicujące kręgi usiłowały zakwestionować w ogóle prawo państwa do karania zbrodniarzy we współczesnych skłóconych układach społecznych).

Dodaj Komentarz

Designed by WordPress.
Przeczytaj poprzedni wpis:
AKUPUNKTURA

Mogę zrozumieć, że książę chciał w ten sposób zapobiec zapaleniu stawów. Członkowie rodziny królewskiej nie muszą znać się na medycynie....

Zamknij