Guzy podśluzowe

W ciąży należy operować zachowawczo, gdyż chodzi ojej utrzymanie, i dlatego należy poprzestać na wyłuszczeniu guza. Wyłuszczenie większej ilości mięśniaków śródściennych macicy w celu zachowania narządu nie jest pozbawione niebezpieczeństwa zakażenia z licznych ran, których dokładne zaopatrzenie może być rzeczą trudną. Trzeba się również liczyć z możliwością pęknięcia tak okaleczonej macicy, o ile przyjdzie do zagnieżdżenia się w niej jaja płodowego i ciąży. W takich przypadkach metodą z wyboru winno być odcięcie trzonu macicy.,’

Usunięcie guzów uszypułowanych nie przedstawia większych trudności. Mięśniaki podsurowicze operowane są per iaparotomiam mięśniaki podśluzowe staramy się usunąć przez pochwę. W przypadkach guzów podśluzowych urodzonych do pochwy albo dopiero się rodzących dążymy do wydobycia guza po skręceniu jego szypuły. Jeśli mięśniaki podśluzowe znajdują się w trzonie macicy, należy wykonać pochwowe cięcie cesarskie (sectio caesarea vaginalis) i wydobyć guz po utorowaniu sobie w ten sposób drogi do niego.

Przy wszystkich operacjach mięśniaków staramy się pozostawić jajniki. Wprawdzie ulegają one po pewnym czasie zanikowi, ale okres przekwitania nie przychodzi nagle, gruczoły płciowe przestają bowiem funkcjonować stopniowo i w ciągu dłuższego okresu czasu. O zachowanie jajników – przynajmniej częściowe – należy się starać nawet w przypadkach, kiedy stwierdzamy w nich zmiany zwyrodnieniowe.-

Dodaj Komentarz

Designed by WordPress.
Przeczytaj poprzedni wpis:
Oświetlenie naturalne pomieszczeń

Oświetlenie naturalne pomieszczeń powinno zape ność, ale nie narażać na zbytnie nasłonecznienie (ns dzające w pracy. Ogólne oświetlenie sztuczne gabine...

Zamknij