Gruczolistość śródmaciczna

– Gruczolistość śródmaciczna powstaje:

– 1)albo przez rozrost śluzówki „per continuitatem“

– 2)albo też przez wszczepienie cząstki śluzówki wszczepieniu ulega najłatwiej śluzówka części śródściennej macicy (pars interstitialis) t możliwe jest jednak również przeniesienie strzępków czynnej śluzówki wprost z macicy, np. przy zabiegach operacyjnych

– 3)o wiele rzadziej przychodzi do przeniesienia drogą naczyń krwionośnych cząstek oderwanej śluzówki i wszczepianie się ich nawet w odległych od macicy narządach ustroju.

Zależnie od sposobu, w jakim przychodzi do powstania śródmaciczenia, rozróżniamy dwa rodzaje tego schorzenia.

– a)Jeśli jest ono umiejscowione i pozostaje w ścisłej łączności z prawidłową błoną śluzową macicy, nazywamy je endometriosis interna lub primaria (śródmaci- czenie pierwotne lub wewnętrzne).

Błona śluzowa macicy, która przerasta przez mięśniówkę tego narządu, może doprowadzić do śródmaciczenia w obrębie tkanki łącznej przymacicza lub do przeniesienia się schorzenia na tkankę łączną pozaotrzewnową, lub poza szyjką macicy. W ten sam sposób proces śródmaciczenia może objąć ścianę pęcherza moczowego, ścianę powłok brzusznych lub ścianę pochwy, do której przenosi się z tkanki łącznej poza szyjką macicy. We wszystkich tych przypadkach pierwotnej gruczo- listości śródmacicznej proces chorobowy szerzy się „per continuitatem“. W ten sam sposób powstaje pierwotne śródmaciczenic jajowodu.

– b)Endometriosis externa vel secundaria (śródmaciczenie wtórne lub zewnętrzne) powstaje natomiast w drodze przeniesienia cząstek śluzówki macicy i wszczepienia się ich w innych tkankach, przy czym ogniska śródmaciczenia nie pozostają w bezpośredniej łączności z macicą. Ten sposób powstawania endometriosis przypomina tworzenie się przerzutów raka, jakkolwiek, jak już wspomniano, nie jest ono procesem nowotworowym.

Dodaj Komentarz

Designed by WordPress.
Przeczytaj poprzedni wpis:
Etyka seksualna jako część etyki ogólej

Uzasadnienie w etyce seksualnej, jako części etyki ogólnej, polega na przyjęciu elementu (czy elementów) systemu ogólnego jako racji uznania elementu...

Zamknij