Granice normy i patologii w ujęciu ewolucyjnym

Granice normy i patologii w ujęciu ewolucyjnym są trudne do oznaczenia, zwłaszcza w odniesieniu do kobiet. Z badań porównawczych wynika, że zjawisko orgazmu występuje jedynie u człowieka, natomiast nie spotyka się go u żadnych gatunków zwierząt. Orgazm – rozpatrywany z punktu widzenia filogenetycznego – byłby więc najwyższą, najbardziej dojrzałą fazą rozwojową seksualności, charakterystyczną dla ludzi. Najprawdopodobniej orgazm jest również najwyższą fazą rozwojową w procesie rozwoju ontogenetycznego kobiety, mimo że istnieje wiele innych sposobów osiągania przez kobiety satysfakcji seksualnej, których mechanizmów nie udało się do dzisiejszego dnia wyświetlić. Dlatego orgazm jest jedynym kryterium oceny normy lub patologii seksualnej, które może być stosowane w odniesieniu do mężczyzn, natomiast kryterium to zawodzi w odniesieniu do wielu kobiet.

Norma statystyczna zakłada, że zachowanie seksualne przeciętne, najczęściej spotykane, może być uważane za normalne. Na takim podejściu do zagadnienia normy seksualnej zaciążyły metody statystyczne używane w ciągu ostatnich dziesiątków lat do badań zachowania seksualnego ludzi. Podejście to wydaje się niesłuszne. Gdyby je zastosować w odniesieniu do normy medycznej, okazałoby się, że np. próchnica zębów, na którą choruje 90% ludzi, musiałaby być uznana za zjawisko normalne. Z teoretycznego punktu widzenia każda choroba atakująca coraz większy odsetek ludzi przybliżałaby się do granic normy zdrowia. Błędne to podejście i dziś nierzadko spotkać można u tych autorów, którzy nie dość krytycznie oceniają wyniki badań statystycznych w zakresie zachowania seksualnego oraz zapominają, że wyznacznikiem normy jest nie tyle częstotliwość jakiegoś zachowania, ile fakt, iż stanowi ono optimum biologiczne, psychologiczne i społeczne.

Dodaj Komentarz

Designed by WordPress.
Przeczytaj poprzedni wpis:
Transport plemników i możliwość zapłodnienia jaja część 2

Od przejścia do macicy zaczyna się dalsza faza przygotowania plemników do zapłodnienia jaja. W odróżnieniu od niższych kręgowców u ezlo-...

Zamknij