Gonadotrofina – kontynuacja

Rolę hormonów gonadotropowych, wytwarzanych przez przysadkę mózgową w czasie cyklu miesięcznego, przejmują w czasie ciąży w dużym stopniu gonadotrofiny powstające w łożysku. Działanie ich na jajniki niedojrzałych samic pewnych, gatunków gryzoni zużytkowano do opracowania odczynów rozpoznawczych ciąży.

Badania lat ostatnich wykazały, że gruczoł sutkowy kobiety jest związany czynnościowo w drodze hormonalnej i nerwowej z jajnikami i z przysadką mózgową. W rozmaitych okresach życia płciowego w gruczołach tych występują charakterystyczne zmiany.

Z rozpoczęciem pierwszego cyklu miesięcznego gruczoł sutkowy stopniowo wzrasta. Gruczoł ten, złożony dotąd z szeregu smukłych przewodów utworzonych przez komórki nabłonkowe, leżących wśród tkanki łącznej, naczyń krwionośnych, naczyń chłonnych oraz utkania mięśniowego brodawki i tworzących liczne rozgałęzienia, zakończone pęcherzykami, zaczyna się powiększać.

Powstają nowe przewody i zraziki tkanka łączna rozrasta się i odkłada się w niej tłuszcz. Pierś kobieca zaczyna się stopniowo uwydatniać. Zależy to od tych samych czynników osobniczych, miejscowych i hormonalnych, z którymi jest związane rozpoczęcie czynności miesiączkowych.-

Gdy kobieta osiągnie dojrzałość płciową, pierś jej jest już złożonym gruczołem cewkowo-pęcherzykowym, z licznymi przewodami mlecznymi, czyli zrazowymi, które rozchodzą się promienisto od brodawki i dzielą się na szereg przewodów śródzrazowych i międzyzrazikowych. Od tych ostatnich odgałęziają się pęche- rzyki (alveoli), które są właściwymi elementami wydzielniczymi. Szereg pęcherzyków tworzy zrazik szereg zrazików – zraz gruczołu sutkowego.

Dodaj Komentarz

Designed by WordPress.
Przeczytaj poprzedni wpis:
Do objawów somatycznych ze strony układu nerwowego należą:

- 1. Objawy zespołu parkinsonowskiego w postaci akinezji (wzmożone napięcie mięśniowe typu pozapiramidowego, spowolnienie ruchowe, mas- kowatość twarzy, brak balansowania...

Zamknij