Główny cel współżycia seksualnego

Restrykcje moralne prokreacja doznawanie szczęścia i prokreacja przeżywanie rozkoszy bardzo silne, zmierzające do stłumienia życia seksualnego umiarkowane, zmierzające do regulacji życia płciowego brak restrykcji, zasada laissez faire

Stosunek do miłości romantycznej silnie akceptujący, z uznaniem wyższości tzw, miłości czystej bez doznań seksualnych, czyli miłości zamiast seksu akceptujący, z uznaniem miłości platonicznej za niepełną, czyli miłość jako warunek seksu negatywny, jako przeszkoda w pełni wyżycia się seksualnego, czyli seks bez miłości

Tendencje limitujące seks bardzo silne, do wyparcia włącznie tylko w odniesieniu do zjawisk szkodliwych brak wszelkiego limitowania autorów do problemów życia płciowego i mogą być na gruncie tego samego kierunku światopoglądowego podważane i kwestionowane. Ponadto są fragmentaryczne i dorywcze.

Ustalane kolektywnie na podstawie wyników badań z zakresu różnych dyscyplin kodeksy norm moralnych mogą i powinny ulegać korygującemu wpływowi wyników badań socjologicznych nad rzeczywistym kształtem etyki stosowanej przez ludzi w praktyce, jednak :ch podstawowym żró- dłem musi być określony ideał człowieka i społeczeństwa, a nie rzeczona praktyka, która musi ulegać różnym przeobrażeniom i może być nieraz sprzeczna z dobrem samych ludzi i sp-jłeezenstwa.

Występujące obecnie tendencje % etyce seksualnej, omówione szczegółowo w poprzednim rozdziale, } .zedstawia tabela 8 (por. też tab. 4).

Łatwo się przekonać, iż propo .cwana przez nas droga jest drogą „złotego środka” między rygoryzmem etyki tradycyjnej i ,.awangardyzmem” etyki seksualnej niektórych teoretyków skandynawskich lub, mówiąc inaczej, jest to „złoty środek” między etyką restrykcyjności a pełnej per- misywności względem seksu.

Dodaj Komentarz

Designed by WordPress.
Przeczytaj poprzedni wpis:
Różnorodność spraw chorobowych macicy

Różnorodność spraw chorobowych macicy lub tkanek sąsiednich sprawia, że spowodowane przez nie zmiany jej położenia mogą nie tylko występować w...

Zamknij