Erekcje

Lund (1974 a, b) badając te same osoby poczynił dalsze obserwacje. Zauważył on, że desynchronizacja występowała prawie zawsze u tych samych osób, tak że do dalszych badań konieczne było dobranie nowych osób, U osób badanych przeprowadzono w związku z tym testy osobowości zastosowano następujące testy: 1) Test ENNR (neurotyczności), według Brengelmanna i Brengelmann (1960), 2) Test VELA (dolegliwości somatycznych o charakterze czynnościowym), według Fahrenberga (1965) oraz 3) Test MPI (Moudsley Personality Inventory)t według Eysencka (1959). Istotność różnic przebadano testem U Wilcoxona. Z trzydziestu czterech osób badanych (9 kobiet, 25 mężczyzn) siedem wykazało wyraźną wewnętrzną desynchronizację: u czterech spośród nich pojawił się cykl aktywności dłuższy niż cykl temperatury ciała. Za pomocą testu VELA i testu ENNR wykazano istotne różnice w zakresie neurotyczności między osobami ze zsynchronizowanym biorytmem a osobami, u których wystąpiła desynchronizacja. Osoby badane o wyższym poziomie neurotyczności (uwidocznionej dzięki testom) wykazywały większą ten- sie czuwania). Erekcje przebiegające periodycznie można precyzyjnie zarejestrować w czasie snu. Periodyczność ta może być uchwycona, podobnie jak inne procesy fizjologiczne (Aserinsky, Kleitman, 1953 a, b Baust, 1965 Dement, Kleitman 1957 a, b Aschoff, 1955, 1957, 1963, 1967 Jouvet, 1961, 1965, 1969 Hellbriigge, 1959, 1967 Jovanovic, 1968). Fazy erekcji trwają od 4 do 120 sekund i dłużej. Zwiększanie się lub zmniejszanie się siły erekcji odzwierciedlone zostaje zapisem o zwiększonej lub zmniejszonej amplitudzie. Inne erekcje nie zmieniają w istotny sposób wielkości amplitudy zapisu. Jeszcze inny rodzaj erekcji cechuje nieregularny zapis wielkości amplitudy i mieszany, epizodyczny i aperiody- czny przebieg faz.

Dodaj Komentarz

Designed by WordPress.
Przeczytaj poprzedni wpis:
Rehabilitacja Warszawa – najlepsze oferty pomocy

Rehabilitacja w Warszawie to najlepsze oferty pomocy. Jestem w stanie sobie wyobrazić, jak może być komuś czasem potrzebna pomoc rehabilitanta....

Zamknij