DZIAŁANIE CYTOSTATYKÓW

Mechanizm immunosupresyjnego działania cytostatyków polega na blokowaniu proliferacji komórek układu odpornościowego, która warunkuje zarówno prawidłowy przebieg procesów odnowy w tym układzie, jak stanowi jeden z pierwszych etapów wielu reakcji odpornościowych [63, 64]. Siła działania immunosupresyjnego cytostatyków jest jednak często różna od działania cytostatycznego względem innych tkanek: różnice takie wynikają zapewne ze stopnia wybiórczości kumulacji cytostatyków w układzie chłonnym.

Do niedawna stosowanie cytostatyków było niemal wyłącznie ograniczone do chorób nowotworowych i to zazwyczaj w tym okresie ich klinicznego rozwoju, który nie rokował już osiągnięcia wyleczenia: dlatego też ich względnie odtegłe w czasie działania kancerogenne nie miały większego znaczenia w decyzji o wyborze metody leczenia. W ostatnich latach terapia cytostatykami znajduje szersze i wcześniejsze zastosowanie bądź jako metoda samodzielna, bądź w skojarzeniu z leczeniem operacyjnym lub radioterapią, w tym „zapobiegawczo” w przypadkach, w których istnieje prawdopodobieństwo przyszłego rozwoju odległych przerzutów po leczeniu radykalnym.

Chemioterapia wielolekowa jest obecnie podstawową metodą leczenia ostrych białaczek u dzieci. Umożliwia ona w tych przypadkach uzyskanie ok. 50% wyleczeń, jednakże podtrzymujące dawki cytostatyków muszą być podawane przez okresy kilkuletnie [4]. Coraz szerzej wprowadza się również metody wielolekowej chemioterapii cytostatykami do leczenia innych nowotworów wieku dziecięcego.

Dodaj Komentarz

Designed by WordPress.
Przeczytaj poprzedni wpis:
ZAPOBIEGANIE I LECZENIE USZKODZENIA UCHA WEWNĘTRZNEGO

Profilaktyka wiąże się z przestrzeganiem następujących zasad:- 1. Analiza wskazań do podania leku ototoksycznego, ustalenie jego dawki oraz drogi podania....

Zamknij