Drożność dróg oddechowych i wentylacja pacjenta

Z drugiej strony, hiperwentylacja powoduje obniżenie Pco2 i może w rezultacie zwiększyć napięcie naczyń żylnych, co będzie zapobiegać magazynowaniu krwi w naczyniach pojemnościowych i przyczynić się do zmniejszenia niedokrwienia w polu operacyjnym51.

Metoda jest prosta, lecz musi być skrupulatnie przestrzegana. Drożność dróg oddechowych i wentylacja pacjenta muszą być bez zarzutu, a bodźce aferentne właściwie zablokowane. Można stosować każdą z typowych kombinacji anestetycznych, takich jak tiopental, podtlenek azotu i tlen, środki analgetyczne, zwiotczające lub lotne środki anestetyczne. Zwykle stosuje się intubację tchawicy ze względu na konieczność dobrej oksygenacji. Przed rozpoczęciem anestezji należy skontrolować ciśnienie krwi i zmierzyć je powtórnie po ustabilizowaniu anestezji. Następnie pacjent układany jest w optymalnej pozycji dla operacji i mierzy się po raz trzeci ciśnienie krwi. Labilne ciśnienie jest wskazówką, że prawdopodobnie wystarczą małe dawki za małymi dawkami przemawia też podeszły wiek pacjenta i obniżona przemiana materii. Pacjent z miażdżycą wymaga małych dawek i niewielkiej zmiany pozycji, aby uzyskać wyraźny efekt hi- potensyjny, podczas kiedy młodzi, zdrowi pacjenci, poza tym że często stwierdza się u nich tachykardię, wymagają dużego uniesienia wezgłowia i dużych początkowych dawek środków hipotensyjnych dla uzyskania dobrego niedokrwienia pola operacyjne-go. Szczególnie trudno jest uzyskać niedokrwienie do operacji w podbrzuszu lub gdy chorego trzeba ułożyć w pozycji urologicznej.

Dodaj Komentarz

Designed by WordPress.
Przeczytaj poprzedni wpis:
Urocit-K

W innych przypadkach zbyt wiele wapnia wchłania się przez j elita - choćby nie spożywało się dużo produktów go zawierających...

Zamknij