Dojrzałość erotyczna

Dojrzałość erotyczna i związana z nią możliwość przeżycia orgazmu kształtuje się inaczej u mężczyzn niż u kobiet. Młodzi chłopcy pod koniec okresu dojrzewania płciowego są zdolni do odczuwania orgazmu, który jest „naturalnym zjawiskiem3′ dla nich, tzn. nie muszą się uczyć jego odczuwania. Natężenie odczuwanej satysfakcji seksualnej wzrasta u nich dość szybko i osiąga swoje najwię- sze nasilenie około 20 roku życia. Potem natężenie to stopniowo opada, lecz zdolność do przeżycia orgazmu utrzymuje się do późnych lat życia, czasem do 75 lub 80 roku życia i dłużej. Należy podkreślić, że w warunkach prawidłowych każdy akt seksualny zdrowego mężczyzny, kończy się u niego przeżyciem orgazmu i wytryskiem nasienia.

Dojrzewanie psychoseksualne kobiet przebiega inaczej niż mężczyzn. W odróżnieniu od młodych mężczyzn, u których pojawia się rozkosz seksualna już przy pierwszym wytrysku nasienia, kobiety muszą się uczyć przeżywania i odczuwania rozkoszy seksualnej, która nie pojawia się u nich „automatycznie”, w miarę wykonywania takich czy innych czynności seksualnych. Kobieta nie „startuje” w swoim rozwoju od razu z pewnego poziomu natężenia satysfakcji seksualnej doznawanej przy akcie seksualnym, lecz musi się nauczyć jej odczuwania. Ponieważ „uczenie się” przebiega inaczej prawie u każdej kobiety, być może, iż w tym właśnie tkwi tajemnica tak wielu sposobów, za pomocą których kobiety mogą osiągać satysfakcję seksualną. Proces uczenia się ma więc zasadnicze znaczenie dla reakcji seksualnych kobiety, a więc i dla jej rozwoju psychoseksualnego (Fletscher, 1957 Hampson i Hampson, 1961). Wagę procesu uczenia się potwierdzają również eksperymenty na szympansach. Już 40 lat temu Nisseau (1931) izolował pewną liczbę samic szympansów bezpośrednio po urodzeniu. Zauważył, że były one niezdolne do podjęcia prawidłowych stosunków, mimo iż okazywały objawy podniecenia seksualnego. Niektóre z nich z czasem nauczyły się spółkować, lecz nie wszystkie.

Dodaj Komentarz

Designed by WordPress.
Przeczytaj poprzedni wpis:
Obojnactwo rzekome męskie

Z przedstawionych powyżej danych wynika, że tak często spotykane obojnactwo rzekome męskie uwarunkowane jest brakiem czynnika go- nadalnego we wczesnym...

Zamknij