Do objawów somatycznych ze strony układu nerwowego należą:

– 1. Objawy zespołu parkinsonowskiego w postaci akinezji (wzmożone napięcie mięśniowe typu pozapiramidowego, spowolnienie ruchowe, mas- kowatość twarzy, brak balansowania przy chodzeniu, spowolniała monotonna mowa, ślinotok i łojotok) oraz drżenia (rytmiczne, drobnofaliste drżenie kończyn, szczególnie palców i dłoni). Objawy te występują podczas dłużej trwającego leczenia, najczęściej między 5 a 14 dniem [31]. W różnym nasileniu ujawniają się aż u 56% leczonych [35], Najczęściej mają charakter odwracalny, trwałe uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego są rzadkie [78], ustępują po odstawieniu leku lub zmniejsza się ich nasilenie po zmniejszeniu dawek neuroleptyku [32]. Parkinsonizm polekowy jest częściej obserwowany u osób starszych [31]. Nie stwierdzono zależności między stopniem nasycenia ośrodkowego układu nerwowego lekiem (o czym miałoby świadczyć nasilenie objawów zespołu parkinsonowskiego), jak sądzono dawniej, a pozytywnym działaniem pochodnych fenotiazyny na stan psychiczny [62, 116]. Objawy zespołu parkinsonowskiego występują częściej w leczeniu pochodnymi piperazy- nowymi i alifatycznymi fenotiazyny, rzadziej po pochodnych piperydy- nowych.

– 2. Objawy dystoniczne i dyskinetyczne (napadowe, przymusowe ruchy głowy, szyi, żuchwy, mięśni mimicznych twarzy, języka, przymusowe wy-. suwanie języka, skręty tułowia, napady patrzenia, utrudnienie mowy i połykania, niekiedy utrudnienie oddychania).

Dodaj Komentarz

Designed by WordPress.
Przeczytaj poprzedni wpis:
METABLOIZM NADOLOLU

W badaniach nad metabolizmem nadololu podawanego chorym z nadciśnieniem doustnie i dożylnie w dawkach 2 mg stwierdzono, że okres jogo...

Zamknij