Dane historyczne

Na wstępie celowo użyłem nazwy „g o rączka połogowa”, zamiast zakażenie połogowe. Do chwili obecnej nazwa „gorączka połogowa” bywa jeszcze używana przez lekarzy, nie mówiąc o publiczności. Jest to przestarzałe określenie, charakteryzujące jeden z objawów zakażenia, tj. podwyższoną ciepłotę ciała, i mogło istnieć tylko do czasu zapoznania się z przyczyną tego cierpienia. Z chwilą kiedy poznaliśmy przyczynę zakażenia połogowego, drogi jakimi dostaje się ono do narządu rodnego i różne jego postacie miejscowe, czy ogólne, nazwa „gorączka połogowa” musi raz na zawsze zniknąć ze słownictwa lekarskiego.

Zakażenie połogowe na pewno istnieje tak dawno, jak i poród. Nie będziemy dalecy od prawdy, jeśli powiemy, że do czasu wprowadzenia przygodnej, czy też zawodowej pomocy położniczej, zakażenia musiały być daleko częstsze. O prawdziwości tego przypuszczenia przekonuje nas historia omawianego schorzenia. Starożytni uczeni już wspomi- z dotychczas nam znanych, wywołujące zakażenie połogowe są na-stępujące: 1) paciorkowce tlenowe: a) paciorkowiec tlenowy hemolityczny, b) typy tlenowe alfa, alfa 1, i gamma. Spotykamy je najczęściej w zakażeniach miejscowych. Wykrywamy je w pochwie w czasie ciąży i porodu oraz na śluzówkach górnych dróg oddechowych. W poszczególnych przypadkach mogą one wywoływać ciężkie ogólne zakażenie. 2) Paciorkowce beztlenowe: a) paciorkowiec hemolityczny, alfa-viridans i gamma. Drobnoustroje te rozwijają się prawie wyłącznie na pożywkach pozbawionych tlenu, są jednak i tafcie, które w przeszczepieniach dostosowują się stopniowo do obecności tlenu. Są to beztlenowce względne. Wszystkie te szczepy w ciągu kilku godzin giną we krwi ludzkiej, a pomimo to w dużym odsetku są powodem zakażeń połogowych, a głównie beztlenowiec ni elhemolity czny gamma. 3) Dyfteroidy, często wykrywane w pochwie i innych śluzówkach ustroju, są uważane za niechorobotwórcze. 4) Gronkowce beztlenowe niehemoli- tyczne na pożywkach wytwarzają dużo cuchnącego gazu.

Dodaj Komentarz

Designed by WordPress.
Przeczytaj poprzedni wpis:
Powiększenie się rozmiarów brzucha

Najczęstszą przyczyną powiększenia się rozmiarów brzucha kobiety jest torbiel lub lity guz nowotworowy. Nie można jednak zapominać o ciężarnej macicy,...

Zamknij