Czystość preparatów insuliny a ich immunogenność

Głównym ilościowo składnikiem komponentu c jest czysta insulina. Zresztą została ona wyizolowana z konwencjonalnego preparatu insuliny krystalicznej także jednostopniową techniką chromatograficzną. Poddanie dalszemu rozdziałowi frakcji c na żelu poliakryloamidowym (elektroforeza dyskowa) ujawnia ciągle jego niejednorodność.

Oczyszczone chromatograficznie preparaty insuliny można podzielić na: a) poddane jednostopniowemu oczyszczeniu za pomocą chromatografii, tzw. preparaty wolne od proinsuliny lub tzw. preparaty jednoszczy- towe (np. TZF Polfa ChO-S-Maxírapid” – wieprzowa, ChO-S-Lenłe – — wieprzowa i inne preparaty typu ChO-S, np. Semilente i Ultralente, jednogatunkowe), b) preparaty jednoskładnikowe (MC – Novo), c) preparaty rzadkoantygenowe (RA – Nordisk).

Czystość preparatów insuliny a ich immunogenność. Okazało SÍQ, że preparaty do wstrzyknięć wysoko oczyszczonej insuliny przygotowane w roztworze obojętnym, wstrzykiwane królikom, były bardzo słabymi antygenami, Przygotowywane w taki sam sposób i tak samo zastosowane preparaty z frakcji odpowiadających zanieczyszczeniom, jak również próbki cło wstrzyknięć z 4-krotnie krystalizowanej, konwencjonalnej insuliny wołowej regularnie powodowały tworzenie się przeciwciał. Najbardziej antygenowa była frakcja odpowiadająca komponentowi a, a więc zawierająca największe cząsteczki. Nieco mniejszą immunologiczną reakcję powodowała frakcja zawierająca proinsulinę i jeszcze mniejszą równoległe badany preparat z insuliny 4-krotnie krystalizowanej.

Dodaj Komentarz

Designed by WordPress.
Przeczytaj poprzedni wpis:
TEST TRANSFORMACJI LIMFOCYTÓW

Autorzy nie stwierdzili korelacji pomiędzy występowaniem i mianem przeciwciał a nasileniem zmian skórnych. W większości opisanych przypadków nie wykryto odkładania...

Zamknij