Ciałko żółte a ciąża

Jest rzeczą zrozumiałą, że wszelkie przeszkody, które utrudniają lub udaremniają wędrówkę plemników, stanowią tym bardziej przeszkodę dla wędrówki jaja, które jest tworem zupełnie biernym,

O ile nieprawidłowości w rozwoju jajników i zmiany zapalne lub pozapalne są częstą przyczyną kobiecej niepłodności, o tyle guzy jajnikowe odgrywają w tym zagadnieniu niewielką rolę. Rozwijające się torbiele jajnika prowadzą wprawdzie często do zaburzeń miesiączkowych, ale względnie rzadko są powodem zatrzymania miesiączki (2-3% przypadków według Pfannenstiela). Brak miesiączki jest zupełnie zrozumiały w przypadkach obustronnych nowotworów złośliwych, które niszczą utkanie jajników, zdarza się to jednak i w przypadkach nowotworów łagodnych oraz torbielach. Niepłodność cechująca osoby, które cierpią na torbiele jajnikowe, może być również następstwem przeszkód czysto mechanicznych, a więc np. przemieszczenia jajowodów, rozpiętych na guzach i spłaszczonych, oddalenia ujścia brzusznego trąbek od części jajnika, w której odbywa się jajeczkowanie itp.

Dla rozwoju ciąży decydujące znaczenie ma zachowanie się ciałka żółtego. Jest rzeczą zrozumiałą, że niewykształcenie się ciałka żółtego lub jego przedwczesny zanik udaremniają zagnieżdżenie się jaja, wywołując rozpad błony śluzowej przygotowanej na jego przyjęcie. Tego rodzaju zaburzenia nie stanowią wprawdzie, w ścisłym tego słowa znaczeniu, przeszkody dla zapłodnienia, ale w praktyce prowadzą również do niepłodności. Przeszkodą w zagnieżdżeniu się zapłodnionego jaja są także nieprawidłowości śluzówki macicy polegające na jej niedokształce- niu, zaniku, ścieńczeniu i zwyrodnieniu wskutek rozmaitych spraw chorobowych. Podobnie jak zmiany zapalne mogą one ulec wyleczeniu.

Dodaj Komentarz

Designed by WordPress.
Przeczytaj poprzedni wpis:
DIATERMIA

Diatermia jest odmianą termoterapii, która tym się różni od wyżej wspomnianych metod, że ciepło nie jest doprowadzone z zewnątrz, ale...

Zamknij