Chorobotwórczość

Na węższym biegunie oocysty widoczny jest niewielki otwór (micropyle). Wrotami inwazji jest jama ustna. Nie są znane rezerwuary I. belli u zwierząt. Transmisje międzyosobnicze w najbliższym otoczeniu człowieka wiążą się z kontaminacją dojrzałymi oocystami produktów pokarmowych lub wody.

Chorobotwórczość. Wywołuje izosporozę (isosporosis) u dzieci i dorosłych. Objawy kliniczne to biegunka (trwająca miesiąc – rok), z 6-10 wypróżnieniami na 24 h, brak apetytu, utrata masy ciała, ogólne osłabienie, bóle brzucha samoistne i po posiłkach, okresowo podwyższona temperatura ciała. Przebieg inwazji u osób z AIDS niezwykle ciężki.

Wykrywanie. W preparatach bezpośrednich kału lub po jego zagęszczeniu wykrywa się oocysty (ryc. 3.41). W kale osób zarażonych mogą występować kryształy Charcot-Leydena, z licznymi eozynofilami. W materiałach biopsyjnych pobranych podczas endoskopii jelita cienkiego można wykryć różne postacie rozwojowe I. belli jednocześnie stwierdza się skrócenie kosmków oraz nacieki zapalne w lamina propria, z neutrofilami i eozynofilami. Do barwienia preparatów histopatologicznych poleca się auraminę i rtodaminę oraz metodę „acid-fast”.

Zwalczanie. Leczenie sulfonamidami i pirymetaminą, podobne jak w toksopla-zmozie.

Cyclospora cayetanensis Ortega et al., 1994. Występowanie. Kosmopolityczny pierwotniak występujący w przewodzie po-karmowym opisany w USA, na Wyspach Pacyfiku, w Ameryce Środkowej i Południowej, w południowej i wschodniej Azji, Australii i Europie. Prewalencja C. cayetanensis w Polsce nie jest znana.

Dodaj Komentarz

Designed by WordPress.
Przeczytaj poprzedni wpis:
Plasmodium falciparum

Chorobotwórczość. P. malariae wywołuje zimnicę (plasmodiosis s. malaria) czterodniową - czwartaczkę (malaria ąuartana), której okres wylęgania jest dłuższy niż trzeciaczki,...

Zamknij