CHARAKTERYSTYKA FARMAKOTERAPEUTYCZNA LBA

Szczegółowe dane o działaniu farmakologicznym LBA przedstawione zostały w poprzednich rozdziałach. W aspekcie zastosowań praktycznych najistotniejsze wydają się te właściwości farmakologiczne LBA, które decydują o działaniu leczniczym oraz nierozerwalnie z nim związanym działaniu niepożądanym. Omawiane właściwości LBA tworzą podstawowe elementy ich farmakologii klinicznej {ryc. 22) i stanowią podstawę doboru leku odpowiednio do klinicznego stanu chorych. Powyższe rozważania uzasadnić można przykładami:

– LBA wykazujące, wewnętrzną aktywność sympatomimetyczną (zamaskowaną wprawdzie działaniem P-adrenolitycznym), np, praktolol (Erał-STANÓW STRESOWYCH WTÓRNYCH ZAWAŁÓW din) nie powinny być stosowane w nadczynności tarczycy i w guzie chro- mochlonnym nadnerczy, ponieważ wyprzedzenie działania blokującego !3-receptory nawet krótkotrwałym ich pobudzeniem można znacznie pogorszyć stan chorych i spowodować niespodziewane powikłania.

– Przewlekle zapalenie oskrzeli z objawami bronchospastycznymi u chorego z niewydolnością naczyń wieńcowych nakazuje wybrać do leczenia związek jł-adrenolityczny o działaniu kardiowybiórczym (np. prak- tolol). Można w ten sposób usunąć obawą powikłań oskrzelowych.

– Teoretyczne przesłanki i wyniki badań na zwierzętach (p. str. 49 i 74) skłaniają do przypuszczenia, że LBA reprezentujące tak działanie chinidynopodobne, jak i znieczulające miejscowo, np. propranolol łub oksprenolol, wywierać powinny silniejsze działanie przeciwarytmiczne od pozostałych. Przypuszczenie to potwierdza sią klinicznie.

– Utrzymanie sią stanu wyrównanego krążenia tylko dzięki kompensacyjnej nadczynności układu wspólczulnego u chorego zakwalifikowanego z powodu zaburzeń rytmu serca do leczenia LBA pozwala ostrożnie podjąć próbę leczenia praktololem ewentualnie oksprenololem, ponieważ leki te w przeciwieństwie do propranololu wykazują pewną aktywność sym- patomimetyczną.

Przytoczone przykłady, a zwłaszcza dane farmakologiczne {p. rozdz. 12) dowodzą, że LBA stanowią „mozaikowo” zróżnicowaną grupę leków.

Dodaj Komentarz

Designed by WordPress.
Przeczytaj poprzedni wpis:
NADUŻYWANIE LEKÓW

Nadużywanie leków można więc określić jako stale lub okresowe przyjmowanie leków w sposób sprzeczny z potrzebami leczenia, tj. niedostateczny lub...

Zamknij