Archive for the ‘Porady Doktora’ Category

Badanie morfologicżne krwi

Do najczęściej stosowanych badań dodatkowych należy zaliczyć ogólne badanie moczu należy pamiętać, że gdy chodzi o dziewczynki, to pewne wyniki uzyskujemy jedynie przez badanie moczu cewnikowanego lub co najmniej otrzymanego po uprzednim dokładnym obmyciu sromu. Cewnikowanie jest w każdym razie obowiązkowe dla badania bakteriologicznego moczu.

CHWYT I

CHWYT I służy dtp określania, na jakiej wysokości znajduje się dno macicy, oraz jakie części płodu w nim leżą (ryc. 39). W tym celu stajemy obok ciężarnej lub rodzącej twarzą do jej głowy. Obie ręce, zwrócone palcami ku sobie, układamy krawędziami na dnie macicy

Diagnostyka układu sercowo-naczyniowego

Diagnostyka układu sercowo-naczyniowego uległa również dużemu pogłębieniu, zwłaszcza że zmiany spostrzegane na zdjęciach przeglądowych zostały pod względem diagnostycznym uzupełnione badaniami kontrastowymi i spostrzeżeniami w czasie operacji chirurgicznej., W ostatnich latach ukazało się szereg doniesień na temat nieprawidłowego ujścia żył płucnych (Neuhausei 196-0). Przypadki te mogły być początkowo rozpoznawane sekcyjnie, następnie w czasie badań angiogra-ficznych, a […]

Eldeiing i Kendrick

Eldeiing i Kendrick wykryli w 1938 roku drugi zarazek krztuśca, nazwany Haemophilus parapertussis. Morfologicznie są one podobne do typowych zarazków krztuśca, natomiast różnią się antygenowo. Krztusiec wywołany przez Haemophilus parapertussis przebiega łagodniej i trwa krócej, a powikłania są rzadkością.

Gaiki pochwowe

Jeśli nie doszło do wytworzenia się ropniaków w jajowodach, co stwierdzamy badaniem wewnętrznym, dokonywanym od czasu do czasu, a stan chorej nie budzi niepokoju, ciepłota ciała zaś przez kilka miesięcy utrzymuje się w granicach prawidłowych, można przystąpić do leczenia przez stosowanie zabiegów mechanicznych, ułatwiających usuwanie wysięków zapalnych i uruchamiających macicę oraz przydatki połączone z otoczeniem […]

KIŁA KOBIECYCH NARZĄDÓW RODNYCH

Zmiany jakie kiła wywołuje w ustroju kobiecym, są często przedmiotem zainteresowania ginekologa. Przyczyną tego jest nie tylko występowanie niekiedy w przebiegu kiły objawów ściśle ginekologicznych (np. krwawień w macicy), ale też konieczność brania jej w rachubę w rozpoznaniu niektórych schorzeń żeńskich narządów rodnych wobec podobieństwa cech klinicznych. Go więcej, rozpoznanie zmian kiłowych budzić może czasami […]

LECZENIE LBA OBJAWÓW ABSTYNENCJI ALKOHOLOWEJ

Blokowanie -receptorów powoduje zmniejszenie wydzielania cieczy wodnej, spadek wskaźnika jej odpływu oraz obniżenie ciśnienia płynu śródocznego u chorych z jaskrą. Nie stwierdzono natomiast wpływu LBA na szerokość źrenicy oka człowieka [158, 743],

Ludzie, którzy chcą schudnąć

Ludzie, którzy chcą schudnąć, przeważnie nie są przeraźliwie otyli. Każdy ma jakąś s woj ą wyj ściową wagę, której wahania – w górę bądź w dół – nie przekraczają pięciu czy dziesięciu kilogramów. Chęć schudnięcia wynika raczej z

Niepłodność

Do niepłodności prowadzić mogą również, jak już wspominano, następstwa przebytych zapaleń otrzewnej w okolicy jajników, a więc zrosty osłaniające gruczoły płciowe, zamykające ujście brzuszne jajowodu i prowadzące do jego zwężenia lub załamania, oraz przemieszczające i pociągające macicę w położenie, w którym rozwój i zagnieżdżenie się jaja płodowego jest utrudnione lub niemożliwe. Jest rzeczą obojętną, co […]

Postępowanie w przypadku stwierdzenia objawów zachłyśnięcia

Materiały trwałe obturacja mechaniczna dróg oddechowych w zależności od piętra obturacji, od ostrej duszności do nagłego zgonu – usunięcie ciała obcego

Designed by WordPress.