Bóle na tle urologicznym

Bóle na tle urologicznym. Bóle krzyża w przebiegu chorób urologicznych nie zdarzają się często i w większości dają się łatwo różnicować. Zarówno zastój moczu, zapalenia, guzy, jak i urazy układu moczowego mogą powodować dolegliwości bólowe. Z wymienionych najbardziej charakterystycznym bólem krzyża objawia się ostre i przewlekłe zapalenie gruczołu krokowego.

Bóle w przebiegu chorób wewnętrznych. Wbrew mylnym poglądom bólami krzyża objawiać się może zaledwie kilka schorzeń wewnętrznych, mianowicie: choroby pęcherzyka żółciowego, trzustki i choroby nerek. Najwięcej trudności diagnostycznych sprawiają choroby trzustki, jakkolwiek i te po okresie stosunkowo niedługiej obserwacji, dając typowe objawy kliniczne i laboratoryjne, kierują rozpoznanie we właściwym kierunku.

Z innych, rzadkich przyczyn bólów krzyża należy wymienić tętniak aorty oraz zespół Leriche’a (arteriosclerosis obliterans). W dwóch ostatnich przypadkach choroba z reguły dotyczy mężczyzn po 50 r.ż., skarżących się jednocześnie na marznięcie nóg i chromanie przestankowe.

Stwierdzono, że bóle krzyża mają niekiedy związek z określonymi miejscami skóry (tzw. trigger points) i co więcej, istnieją doniesienia o łagodzeniu bólów krzyża sposobem nastrzykiwania tych punktów „spustowych” bólu środkami przeciwbólowymi. Podobnie istnieją doniesienia o łagodzeniu bólów krzyża przez resekcję odpowiednich odcinków powięzi pokrywających mięśnie przykręgosłupowe.

Co się tyczy kurczu mięśni przykręgosłupowych, to może być on przyczyną pierwotną lub wtórną (częściej) bólu krzyża. Stąd też reklamuje się tak wiele leków rozluźniających mięśnie, których działanie jest jednak wątpliwe i w żadnym przypadku nie jest lepsze od korzystnego dla mięśni leżenia w łóżku.

Zdaniem Wykę źródłem dolegliwości mogą być różnorodne okołokręgosłupowe tkanki miękkie mające liczne zakończenia bólowe.

Autorem zarzuconego obecnie poglądu, w myśl którego przyczyną większości bólów krzyża miały być zmiany w mięśniach i powięziach okolicy lędźwiowej kręgosłupa, był William Gower, który wprowadził określenie fibrositis .

Dodaj Komentarz

Designed by WordPress.
Przeczytaj poprzedni wpis:
Jak można rozpatrywać kręgosłup?

Z mechanicznego punktu widzenia kręgosłup można rozpatrywać jako wieloczłonową elastyczną kolumnę wspieraną przez mięśnie przykręgosłupowe oraz przyczepione do niego dwie...

Zamknij