Badanie kału Bez wykonania odczynu tuberkulinowego

Dużą wartość diagnostyczną ma również odma czaszkowa, którą wykonujemy drogą nakłucia lędźwiowego lub podpotyliczego. Po wykonaniu odmy należy natychmiast wykonać zdjęcie rtg czaszki w płaszczyźnie strzałkowej i bocznej. Nie zarośnięte ciemiączko u niemowląt umożliwia nakłucie podoponowe lub komór bocznych. Nakłucie podoponowe stosuje się w urazach porodowych w celu stwierdzenia ewentualnego krwawienia podoponowego. Nakłucie komór wykonuje się w celu odbarczenia, jak również wykonania odmy komorowej z następnym zdjęciem rtg komór.

Bez wykonania odczynu tuberkulinowego u każdego badanego dziecka, u którego nie stwierdzono poprzednio wyniku dodatniego, badanie dziecka należy uważać za niepełne. Technika badania i ocena uzyskanych wyników jest omówiona w odpowiednim dziale tego podręcznika, tutaj musimy się tylko ograniczyć do podkreślenia konieczności tego odczynu, co niestety wciąż jeszcze nie przeniknęło do świadomości ogółu lekarzy. A zwłaszcza rozpoznawanie takiej czy innej sprawy gruźliczej bez uprzedniego wykazania zakażenia gruźliczego (dodatni odczyn tuberkulinowy, prątki) jest co najmniej lekkomyślne.

Badanie radiologiczne najróżniejszych układów i narządów jest często nieodzownym uzupełnieniem badania fizykalnego. Szczegóły znajdzie czytelnik w odpowiednich rozdziałach.

Badanie elektrokardiograficzne jest konieczne we wszystkich przypadkach schorzeń serca lub w razie podejrzenia co do zaburzeń w czynności tego narządu.

Badanie elektroencefalograficzne jest niezbędne w wielu schorzeniach centralnego układu nerwowego.

Dodaj Komentarz

Designed by WordPress.
Przeczytaj poprzedni wpis:
Nowoczesne metody Znamienne dla dzieci

Dalszą trudność w interpretacji radiologicznej stanowi określenie normy. Istnieje szereg przypadków, w których nie ma wątpliwości co do istnienia zmian,...

Zamknij