Badania prowadzone przez Fishera

Autorzy stwierdzili, że nawet minimalne obciążenie prącia może powodować wystąpienie pobudzenia lub w inny sposób może wpływać na wyniki badania. Aby obniżyć ten czynnik do minimum, dokonywali oni bezpośrednich obserwacji nagich, śpiących osób badanych, które nie miały umocowanej na prąciu żadnej aparatury. Osoby badane spały całkowicie nago, okryte jedynie przezroczystą powłoką plastykową. Przez całą noc rejestrowano wielkość powtarzających się erekcji posługując się skalą wynoszącą od 0 do 4.

Za pomocą opisanych .powyżej trzech metod Fisher i współpracownicy obserwowali erekcje u siedemnastu mężczyzn w wieku 20 – 30 lat (rekrutujących się spośród pracowników szpitala, lekarzy i pacjentów) przez 27 nocy. Trzy osoby badane były kilkakrotnie budzone w ciągu nocy, przy czym pytano je o treść ewentualnych marzeń sennych. U niektórych osób badanych prowadzono rejestracje przez kilka nocy, u większości jednakże tylko w ciągu jednej nocy.

Wyniki uzyskane za pomocą wszystkich metod wykazały, że fazom REM towarzyszył wysoki odsetek erekcji. W sumie u siedemnastu badanych osób zanotowano 86 periodycznych faz REM. Z całości badań wynika, że 60/o faz REM towarzyszyły pełne erekcje, 35% – częściowe, a przy 5% faz REM erekcje w ogóle nie wystąpiły. Uogólniając można stwierdzić, że 95% faz REM towarzyszyły erekcje pełne lub niepełne. U trzech badanych osób autorzy nie stwierdzili erekcji podczas faz REM. Pierwsza faza erekcji bywa często krótka, niestabilna oraz często przechodzi w drugą fazę.

Dodaj Komentarz

Designed by WordPress.
Przeczytaj poprzedni wpis:
Tyłozgięcie macicy

Tyłozgięcie macicy leczy się albo drogą postępowania „ortopedycznego“, albo też przez zastosowanie zabiegu chirurgicznego. Metoda chirurgiczna polega na odprowadzeniu macicy...

Zamknij