Badania nad cholesterolem w USA

Powołam się na szeroko zakrojone badania prowadzone w USA przez zespoły wybranych in-stytutów naukowych. W ciągu pięciu lat kilkuset mężczyzn z wysokim wskaź-nikiem cholesterolu przyjmowało lek obniżający ten poziom. Rezultaty porów-nano z grupą kontrolną, w której nie ingerowano w wysoki poziom cholesterolu. Były imponujące. Na każdy i procent spadku cholesterolu przypadał 2-procen- towy spadek ataków serca. Lek podawany w tych badaniach to kolestyramina [znana w Stanach pod nazwą Questran, u nas jako Cholestyramine]. Jest już powszechnie stosowana i wydaje się nie powodować poważnych, nieodwracal-nych skutków ubocznych. (Niektórzy uważają jednak, że długotrwałe zażywanie tego leku, i niektórych innych obniżających poziom cholesterolu, zdaje się zwiększać podatność na zachorowanie na raka. Instytuty, w których prowadzono owe badania, zdecydowanie zaprzeczają temu w odniesieniu do kolestyraminy.) Chociaż naukowcy są nią zachwwyceni – uważają, że jest nie tylko bezpieczna, ale i dobrze tolerowana – wielu moich pacjentów skarży się na wzdęcia, skurcze żołądka, biegunkę lub zaparcia i odmawia kontynuowania kuracji. W rezultacie tych i innych badań dowodzących, że obniżenie poziomu chole-sterolu rzeczywiście zmniejsza ryzyko zawału serca, ożyło zinteresowanie kura-cją antycholesterolową. Pozostały do rozstrzygnięcia pytania: a) przy jakim poziomie cholesterolu należy interweniować, b) jak długo ingerencja powinna się ograniczać jedynie do stosowania antycholesterolowej diety, c) gdy za niezbędną uznaje się terapię lekową, to które leki są najbezpieczniejsze i najskuteczniejsze, d) jaki poziom cholesterolu jest celem, do którego się dąży?

Dodaj Komentarz

Designed by WordPress.
Przeczytaj poprzedni wpis:
MIŁOŚĆ CZŁOWIEKA – WIĘŹ SZCZEGÓLNA

Dziecko uczy się nie tylko mowy, chodzenia i określonego zachowania się w różnorodnych sytuacjach, ale uczy się, chociaż przeważnie podświadomie,...

Zamknij