BADANIA JAMY USTNEJ I GARDŁA

Badanie jamy ustnej i gardła pozostawiamy zawsze na koniec, gdyż przed tym zabiegiem broni się zwykle większość dzieci, nawet tych, które pozwalają na spokojne przeprowadzenie całego badania. Wcześniejsze wykonanie tego zabiegu utrudniłoby lub uniemożliwiło dalsze badanie.

Tylko nieduża liczba dzieci dobrze prowadzonych, opanowanych i przyzwyczajonych do tego przez matkę lub przez lekarza, czyniącego to umiejętnie, pozwala się zbadań bez sprzeciwu. Żaden opór jednak ze strony dziecka nie może odwieść lekarza od wykonania tego nieodzownego badania. Ileż dzieci przypłaciło ciężką chorobą lub życiem (błonica) fakt, że lekarz odstąpił od tego zabiegu lub przeoczył go w ogóle. W tym wypadku, jak zresztą i w każdym innym, nie wolno nigdy dziecka oszukiwać zapewniając, że jakiś zabieg nie będzie przykry, gdy w rzeczywistości jest przykry, dokuczliwy, a tym bardziej bolesny. Przeciwnie, należy o tym dziecko uprzedzić, odpowiednio je przygotować, podkreślając konieczność zabiegu. Można w ten sposób znacznie osłabić nieprzyjemną reakcję dziecka.

Dodaj Komentarz

Designed by WordPress.
Przeczytaj poprzedni wpis:
Normy wzrostu i rozwoju dziecka

Szereg ośrodków naukowych na świecie zajmuje się określeniem norm wzrostu i rozwoju, koniecznych do właściwego określenia zmian patologicznych. W okresie...

Zamknij