BADANIA GINEKOLOGÓW Z BIAŁEGOSTOKU

W mięśniach gładkich narządów, oprócz swoistej blokady p-adrenergicz- nej, LBA wykazują antagonizm w stosunku do acetylocholiny [1094], histaminy [660], serotoniny [422, 938, 1002- 1004] i bradykininy [1007]. Aczkolwiek w pewnym zakresie dawek dla niektórych LBA antagonizm ton może nosić znamiona antagonizmu konkurencyjnego [422, 938, 1094], to jednak w większości przypadków istotną przyczyną antagonizmu jest nieswoiste błonowe działanie LBA [422, 455], W przypadku receptorów cholinergicznych Zieliński [1094] proponuje inną możliwość, tj. wiązanie się LBA z dodatkowymi polami receptorów. Utożsamianie receptorów adrenergicznych z serotoninowymi [938] wydaje się zbyt daleko idącą hipotezę.

Urban i wsp. [1002] wykazali bowiem, że propranolol nie wpływa na zmiany potencjału czynnościowego błony komórkowej mięśnia macicy szczura indukowanej przez serotoninę.

Grupa ginekologów białostockich [647, 1002- 1004, 1007] zapoczątkowała niezwykle ciekawy kierunek badań nad interakcją LBA z produktami rozkładu fibrynogenu, peptydami, bradykininą lub oksytocyną, a także se- rotoniną i lekami a-adrenolitycznymi przy użyciu modelu wyosobnionej macicy. Szczególnie użycie w tych badaniach peptydów może przynieść wyjaśnienie udziału dodatkowych pól recepcyjnych w mechanizmie działania LBA na mięśnie gładkie.

Dodaj Komentarz

Designed by WordPress.
Przeczytaj poprzedni wpis:
WANKOMYCYNA I ZOKSAZOLAMINA

Wankomycyna może wywołać zmniejszenie przesączania kłębkowego., białko- i waleczkomocz. Należy podkreślić, że nefrotoksyczność obecnie stosowanych preparatów tego antybiotyku jest mała.

Zamknij