Badania ankietowe ZUS

W badaniach epidemiologicznych wskazano także stanowiska pracy doprowadzjące do szczególnie dużych przeciążeń fizycznych w obrębie narządów ruchu. Są to następujące rodzaje zajęć zawodowych: formia- rze, odlewnicy, spawacze, frezerzy, tokarze, rolnicy, krawcy i farbiarze, murarze, malarze, betoniarze, zbrojarze, sprzątaczki, sprzedawcy, stolarze, operatorzy, mechanicy (na podstawie badań przeprowadzonych w woj. poznańskim).

Badania ankietowe ZUS, obejmujące 3000 osób starających się o rentę inwalidzką wykazały, że 45,1% ogółu badanych starania te motywuje chorobą narządu ruchu (49,6% u kobiet i 41,1% u mężczyzn). Spośród schorzeń narządu ruchu najczęstszą przyczyną inwalidztwa były zespoły bólowe kręgosłupa rozpoznane aż u 38,2% badanych.

Schorzenia te zrównały się pod względem liczebności występowania zarówno chorób zasadniczych jak i współistniejących ze schorzeniami układu krążenia, stawiając przed profilaktyką i rehabilitacją zawodową ogromne zadanie (tab. 4).

W obszarze pracy zwanej „lekką” w przemyśle włókienniczym, odzieżowym, dziewiarskim, pona-d 64% kobiet skarży się na dolegliwości ze strony narządów ruchu. Umiejscowienie schorzeń w 41% dotyczyło koń-

Obserwacje te wskazują, że istnieją zawody szczególnie zagrożone ryzykiem zachorowalności na choroby układu ruchowego z powodu warunków środowiska pracy, doprowadzających do znacznych przeciążeń aparatu ruchowego człowieka.

Dodaj Komentarz

Designed by WordPress.
Przeczytaj poprzedni wpis:
Seks wiązany bywa z okresem młodości

Granice wieku, to znów sprawa, gdzie potoczne przekonania mijają się często z faktami. Seks wiązany bywa z okresem młodości, sądzi...

Zamknij