AMINY KATECHOLOWE A PROCESY METABOLICZNE

Noradrenalina powoduje wyraźny wzrost ciśnienia skurczowego i rozkurczowego oraz zwiększa opór obwodowy’. Powoduje również zwężenie naczym żylnych. W małym stopniu wpływa na przyspieszenie czynności serca oraz objętość minutową. Poprzez odruchowe wzmożenie napięcia nerwu błędnego noradrenalina może także spowodować zwolnienie czynności serca. Adrenalina wyraźnie podnosi skurczowe ciśnienie tętnicze, przede wszystkim przez dodatni wpływr inotropowy na mięsień sercowy i zwiększenie objętości minutowej. Ciśnienie rozkurczowe nie ulega istotnym zmianom, natomiast zmniejsza się opór obwodowy. Pod wpływem adrenaliny czynność serca przyspiesza się i zwiększa się szybkość prze- wodzenia. Naczynia skórne ulegają zwężeniu, co powoduje zblednięcie powłok. Noradrenalina wykazuje tendencję do zmniejszenia przepływu krwi w poszczególnych narządach – dotyczy to zarówno przepływu mózgowego, mięśniowego, skórnego, jak i nerkowego. Adrenalina zwiększa przepływ mózgowy i mięśniowy.

Aminy katecholowe wywierają także istotny wpływ na wiele procesów metabolicznych, zachodzących w organizmie. Pod wpływem adrenaliny zwiększa się stężenie glukozy we krwi wskutek rozpadu glikogenu, głównie w wątrobie i mięśniach szkieletowych. Wpływ amin katecholowych na przemianę węglowodanową odbywa się także poprzez zahamowanie wydzielania insuliny przez trzustkę, Charakterystycznym objawem działania amin katecholowych na przemianę lipidową jest nasilenie procesów lipolizy w tkance tłuszczowej. Wpływ na przemianę lipidową zachodzi poprzez receptory p-adrenergiczne. Aminy katecholowe powodują również zwiększenie zużycia tlenu w tkankach. Uważa się, że jest to zjawisko wtórne, wywołane zwiększeniem przemiany węglowodanowej i lipidowej pod wpływem amin katecholowych.

Dodaj Komentarz

Designed by WordPress.
Przeczytaj poprzedni wpis:
PREPARATY STOSOWANE W LECZNICTWIE

Najczęściej stosowanym preparatem wazopresyny jest wyciąg z tylnego płata przysadki (Hypophysis pars posterior), zawierający oprócz wazopresyny oksytocynę oraz inne substancje,...

Zamknij