Aminoglutetimid

Z preparatów wpływających na metabolizm cholesterolu, prekursora steroidów, próbowano wykorzystać Triparanol i Artosklerol. Pierwszy z nich okazał się nieprzydatny ze względu na poważne objawy niepożądane. Preparat Artosklerol zmniejsza aktywność hormonalną u osób zdrowych, natomiast w przebiegu nadczynności nie wywiera trwałego wpływu hamującego.

Aminoglutetimid (Orimeten) okazaf się znacznie skuteczniejszy, ponieważ działa na układ enzymatyczny desmolaz i w ten sposób hamuje przemianę cholesterolu do pregnenolonu. Pierwotnie lek ten jako preparat Elipten stosowano w padaczce, jednak niepożądany wpływ na czynność nadnerczy spowodował wycofanie go z leczenia przeciwdrgawkowego w dawce 750 mg-2 g/24 h zmniejsza wydalanie metabolitów kortyzolu i aldosteronu. W nadczynności kory nadnerczy w części przypadków obserwuje się wygasanie skuteczności tego leku w miarę trwania leczenia. Jest używany głównie w przygotowaniu do leczenia operacyjnego w celu zmniejszenia nadmiernego katabolizmu białek, a ponadto u chorych, u których nie można chwilowo podjąć leczenia chirurgicznego z powodu odmowy chorego lub ciężkiego stanu ogólnego. Ponieważ aminoglutetimid zmniejsza syntezę hormonalnie czynnych steroidów, w tym również estrogenów i androgenów, lek ten zastosowano także u kobiet z rakiem sutka, dążąc do uzyskania chemicznej adrenalektomii. Przeciętna dawka dobowa wynosi 1 g, a w uzupełnieniu stosuje się substytucyjne dawki hydrokortyzonu albo kortyzonu, aby uniknąć objawów niedoczynności kory nadnerczy.

Dodaj Komentarz

Designed by WordPress.
Przeczytaj poprzedni wpis:
BALNEOTERAPIA

Leczenie kąpieliskowe polega na złączeniu metod hydroterapeutycznych i termo- terapeutycznych z oddziaływaniem swoistym danej miejscowości kąpieliskowej, które w mniejszym lub...

Zamknij