Erekcje

Lund (1974 a, b) badając te same osoby poczynił dalsze obserwacje. Zauważył on, że desynchronizacja występowała prawie zawsze u tych samych osób, tak że do dalszych badań konieczne było dobranie nowych osób, U osób badanych przeprowadzono w związku z tym testy osobowości zastosowano następujące testy: 1) Test ENNR (neurotyczności), według Brengelmanna i Brengelmann (1960), 2) Test VELA (dolegliwości somatycznych o charakterze czynnościowym), według Fahrenberga (1965) oraz 3) Test MPI (Moudsley Personality Inventory)t według Eysencka (1959). Istotność różnic przebadano testem U Wilcoxona. Z trzydziestu czterech osób badanych (9 kobiet, 25 mężczyzn) siedem wykazało wyraźną wewnętrzną desynchronizację: u czterech spośród nich pojawił się cykl aktywności dłuższy niż cykl temperatury ciała. Za pomocą testu VELA i testu ENNR wykazano istotne różnice w zakresie neurotyczności między osobami ze zsynchronizowanym biorytmem a osobami, u których wystąpiła desynchronizacja. Osoby badane o wyższym poziomie neurotyczności (uwidocznionej dzięki testom) wykazywały większą ten- sie czuwania). Erekcje przebiegające periodycznie można precyzyjnie zarejestrować w czasie snu. Periodyczność ta może być uchwycona, podobnie jak inne procesy fizjologiczne (Aserinsky, Kleitman, 1953 a, b Baust, 1965 Dement, Kleitman 1957 a, b Aschoff, 1955, 1957, 1963, 1967 Jouvet, 1961, 1965, 1969 Hellbriigge, 1959, 1967 Jovanovic, 1968). Fazy erekcji trwają od 4 do 120 sekund i dłużej. Zwiększanie się lub zmniejszanie się siły erekcji odzwierciedlone zostaje zapisem o zwiększonej lub zmniejszonej amplitudzie. Inne erekcje nie zmieniają w istotny sposób wielkości amplitudy zapisu. Jeszcze inny rodzaj erekcji cechuje nieregularny zapis wielkości amplitudy i mieszany, epizodyczny i aperiody- czny przebieg faz.

»

PSYCHOFIZJOLOGICZNE PODSTAWY REAKCJI SEKSUALNYCH

U niższych ssaków popęd seksualny pojawia się okresowo i podporządkowany jest całkowicie procesom rozmnażania się. Do kopulacji dochodzi jedynie wtedy, gdy może dojść do zapłodnienia. W pozostałych okresach samica zachowuje się pod względem seksualnym obojętnie i nie dopuszcza do siebie samca. Popęd seksualny jest uaktywniany przez mechanizmy hormonalne dopiero w okresie rui samicy.

»

Śródmaciczenie odbytnicy

Śródmaciczenie odbytnicy może czasami prowadzić do pomyłek z rakiem tego narządu. Badanie drobnowidowe małego wycinka pozwala jednak na ustalenie rozpoznania. Na duże trudności diagnostyczne natrafiamy natomiast w przypadkach śródmaciczenia jamy brzusznej. Przemawiają za nim bóle w jamie trzewnej, które pojawiają się w późniejszych latach okresu dojrzałości płciowej i które nasilają się coraz bardziej. Przydatki są zgrubiałe lub tworzą torbiel smołową. Należy jednak pamiętać, że torbiele smołowe mogą powstawać także w przebiegu innych spraw chorobowych, a więc w następstwie skrętu torbieli jajnikowej, krwawienia do pęcherzyka Graafa, zapalenia itp.

»

Chroniczne migotanie przedsionków

Najczęściej jednak migotanie przedsionków zdarza się u starszych ludzi i jest zwykle objawem jakiejś choroby podstawowej – serca lub innej. Może być, na przykład, związane z nadczynnością tarczycy, chorobą wieńcową albo jakąś nieprawidłowością w obrębie samego serca, przede wszystkim zastawki dwudzielnej. »

Pleć psychiczna

Płodowa konwersja testosteronu na estrogeny została stwierdzona w jajnikach i tkance mózgowej u obu płci. Proces ten uważa się za ważny dla maskulinizacji podwzgórza indukowanej przez androgeny (Naftolin i wsp., 1971). Androgenizację podwzgórza w okolicy przedwzrokowej, morfologicznie zauważalną dzięki zwiększeniu liczby i wzmocnieniu sy- 13 Seksuologia biologiczna naps, można wywołać jedynie za pomocą androgenów zdolnych do przemiany na estrogeny na drodze aromatyzacji. Stereo tali tyczne zastosowanie dwuhydrotestosteronu, który nie może zmienić się w estradiol, lub też podanie testosteronu razem z inhibitorem aromatyzacji nie prowadzi do maskulinizacji podwzgórza (McEwen, 1976).

»

Rehabilitacja Warszawa – najlepsze oferty pomocy

Rehabilitacja w Warszawie to najlepsze oferty pomocy.

Jestem w stanie sobie wyobrazić, jak może być komuś czasem potrzebna pomoc rehabilitanta. W przypadkach takich jak ten jestem przekonana, że nie miałabym wątpliwości co do właściwego wyboru, za każdym razem wybrałabym rehabilitacja Warszawa, ponieważ przede wszystkim cenię sobie ich profesjonalizm oraz nader indywidualne podejście do każdego pacjenta, bez wyjątku. Nie każdy gabinet rehabilitacji może poszczycić się takimi samymi elementami. Takie rzeczy moim zdaniem świadczą również o ogromnym sercu, jakie mają dla swoich pacjentów. Profesjonalizm, jakim się cechują, można zobaczyć także na forach internetowych, ponieważ to tam właśnie można znaleźć masę dobrych informacji o

rehabilitacja Warszawa

. To nie jest takie pewne w przypadku innych rehabilitantów. W tym przypadku – ręczę za nich oraz za ich pełne zamiłowania opiekowanie się ludźmi w zależności od ich osobistych potrzeb i ich kontuzji.

Rehabilitacja rwy kulszowej Warszawa – bez wątpienia nic dobrego

Rehabilitacja rwy kulszowej w Warszawie to bardzo długi okres czasu

Od razu muszę powiedzieć, że rehabilitacja rwy kulszowej Warszawa nie jest żadnym wyjątkiem. Można nawet powiedzieć wprost przeciwnie. Otóż, rehabilitacja rwy kulszowej to krótki okres czasu jak na rwę kulszową. Rzecz jasna nie życzę nikomu problemu z rwą kulszową. Żaden problem nie jest przyjemny, ale problem z rwą kulszową w szczególności nie jest przyjemny. Mam nadzieję, że wyrażam się dostatecznie jasno. Rehabilitacja rwy kulszowej Warszawa ma być traktowana jako ewentualność a nie konieczność. Są osoby, które nie rozróżniają tych dwóch aspektów. Muszę powiedzieć, że nie mam zielonego pojęcia z czym to jest związane. Zdaje sobie sprawę, że dotychczasowe informacje o

rehabilitacja rwy kulszowej Warszawa

mogą nie być satysfakcjonujące. Jeżeli rzeczywiście tak jest, chciałbym Państwu coś zaproponować. Mam nadzieję, że moja propozycja spotka się z aprobatą. Otóż, proponuję poszukać informacji w internecie. Rehabilitacja rwy kulszowej Warszawa jest bardzo popularna.

Designed by WordPress.